24 lipca br. prezydenci Białej Podlaskiej, Chełma, Puław i Zamościa podpisali z Marszałkiem województwa lubelskiego list intencyjny o współpracy samorządów w realizacji ZIT.

Miasta subregionalne na Lubelszczyźnie - dodatkowe środki w formule ZIT

Porozumienie Białej Podlaskiej, Chełma, Puław i Zamościa, podpisane 24 lipca br., obejmuje łącznie 15 gmin tworzących miejskie obszary funkcjonalne tych miast.

Dodatkowe środki z EFFR, wynegocjowane przez samorząd województwa z Komisją Europejską, zostaną przeznaczone na projekty realizowane w tych obszarach w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dodatkowe 93 mln. zł pozwolą na wdrożenie wspólnych projektów obejmujących inwestycje w transport niskoemisyjny (20 mln. zł), efektywność energetyczną sektora publicznego (28 mln zł), promocję niskoemisyjności (25 mln. zł) oraz wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (20 mln. zł).

ZIT jest instrumentem zaproponowanym przez Komisję Europejską, dzięki któremu partnerstwa miast i gmin z miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Przypominamy, że pierwotnie ZIT-ami poprzedni rząd objął tylko MOFy miast wojewódzkich, ale inicjatywa Wałbrzycha, podjęta przez siedem innych miast, doprowadziła już wtedy do powstania dodatkowych ZIT-ów w ramach kilku RPO.

List intencyjny jest pierwszym etapem współpracy samorządów w ramach ZIT, która stanowi warunek realizacji projektów. W dalszej kolejności zostaną opracowane Strategie ZIT, zaś po ich zatwierdzeniu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju możliwe będzie dokładne określenie podziału środków między poszczególne MOF-y.