Zakończył się nabór zarysów projektów w ramach Programu "Rozwój lokalny" finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich. Z grona 255 kwalifikowalnych miast zarysy projektów złożyło aż 213 miast.


5 sierpnia br. zakończono proces rejestracji zarysów projektów w ramach Programu Rozwój lokalny. Ogłoszony 6 maja br. nabór zakończył się 22 lipca br. Do Operatora Programu wpłynęło 213 zarysów projektów, które poddane zostały ocenie formalnej. Po przeprowadzeniu oceny formalnej złożonych zarysów, wnioski spełniające kryteria formalne wskazane w Regulaminie naboru i wyboru projektów zostaną przekazane do oceny merytorycznej ekspertów. Następnie Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających wybierze około 50 zarysów do II etapu naboru – przygotowania i złożenia kompletnych propozycji projektów. 

Lista rankingowa wybranych do II etapu zarysów projektów zostanie formalnie zatwierdzona przez Operatora Programu. Lista miast , które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostanie opublikowana po jej zakończeniu na stronie Programu.

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich.