„20-lecie reformy samorządowej” to temat konferencji naukowej, która odbyła się 12 kwietnia w Olsztynie. Była okazją do podsumowania doświadczeń i transformacji zachodzących w samorządzie.

„20-lecie reformy samorządowej” to temat konferencji naukowej, która odbyła się 12 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Jubileuszowe 20 lat tej reformy była doskonałą okazją do reasumpcji doświadczeń i transformacji zachodzących w samorządzie terytorialnym i administracji publicznej po 1999 roku. – Mamy nadzieję, że wystąpienia uczestników, liczne dyskusje i refleksje skłonią do wypracowania propozycji nowych rozwiązań na rzecz efektywności i skuteczności funkcjonowania samorządu terytorialnego – pisali organizatorzy w zaproszeniu na konferencję.

Główne tematy, jakie były poruszane podczas konferencji to ustrój jednostek samorządu terytorialnego, problemy samorządu terytorialnego, wpływ wejścia Polski do UE na obraz polskiej samorządności, demokratyzacja i partycypacja na szczeblu lokalnym, cyfryzacja administracji, relacja między władzą centralną, a samorządem terytorialnym, zmiany w ustawodawstwie krajowym względem samorządu terytorialnego, instrumenty i determinanty polityki lokalnej, finanse jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym.
Pragniemy, aby konferencja była miejscem merytorycznej debaty i wymiany poglądów praktyków i teoretyków prawa, jak i osób zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej administracji publicznej, a także samorządu terytorialnego po 1999 roku – napisano w zaproszeniu.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali znani i zasłużeni samorządowcy m. in. przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, starosta olsztyński Andrzej Abako czy dr Marcin Adamczyk z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wraz ze specjalistami z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Obok wystąpień merytorycznych zaplanowana jest dyskusja z ekspertami.

Organizatorem konferencji było Koło Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Za całą koordynację odpowiedzialni natomiast byli studenci 4 roku prawa Krzysztof Łodzikowski i Damian Labuda.