Związek Miast Polskich zaprasza 19 kwietnia do Warszawy na 2. bilateralną konferencję w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”.

Poznań, 06 kwietnia 2017 r.


Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie
Miast Członkowskich Związku Miast Polskich

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2. konferencji bilateralnej organizowanej w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Warszawie w hotelu IBIS Stare Miasto, ul. Muranowska 2. Celem konferencji jest zaprezentowanie najciekawszych rezultatów i produktów projektu, które mogą stanowić źródło cennej inspiracji i przydatnych narzędzi dla samorządów lokalnych realizujących projekty w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie m.in. raport diagnostyczny nt. sytuacji energetycznej polskich samorządów, katalog polskich i norweskich dobrych praktyk, 10 projektów innowacyjnych realizowanych przez polskie gminy we współpracy z partnerami norweskimi oraz stała, polsko-norweska platforma współpracy. Ponadto omówione zostaną tematy szczególnie interesujące dla polskich samorządów, w tym dotyczące:

  • finansowania proenergetycznych inwestycji,
  • ograniczania niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w miastach
  • rozwoju budownictwa pasywnego,
  • rozwoju elektromobilności,
  • wybranych proenergetycznych rozwiązań stosowanych w polskich i norweskich gminach.


W załączeniu przesyłamy szczegółowy program konferencji, która jest organizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Związek Miast Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Konferencja jest adresowana do wszystkich polskich samorządów lokalnych i ich partnerów (instytuty i centra badawcze, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe, firmy prywatne itd.), zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz nawiązaniem współpracy i wymiany doświadczeń z Norwegami.

Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Aby się zarejestrować, prosimy skorzystać z internetowego formularza rejestracji dostępnego pod adresem: http://www.razemdlaklimatu.eu/pl/2-uncategorised/4...

Rejestracja będzie prowadzona do czwartku, 13 kwietnia 2017 r.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących prezentacji lub samego wydarzenia, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia pod adresem e-mail: biuro@pnec.org.pl lub numerem telefonu: +48 12 429 17 93.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,

Anna Jaskuła
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Tomasz Potkański
Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich
Kierownik Projektu